top of page
xor.png
XOR_VINKEL.png
XOR_DJUP.png
xor_matarvinkel.png

SYMBOLER

Företaget XOR har en produkt som ska effektivisera bergborrning genom att med hjälp av gps kunna få information och styra över hålens djup, riktning med mera. Företaget behövde beskrivande symboler till displayen på deras produkt. Storleken på displayen gav begränsningar för hur detaljerade symbolerna skulle kunna vara.

 

Resultatet blev enkla och självförklarande symboler i en färgkombination som syntes tydligt på skärmen.

XOR

Datum: september, 2018

bottom of page