top of page

visuell identitet

Organisationen Vi håller oss på jorden vill sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och verka för ett minskat flygresande. Detta vill de göra med ett positivt och engagerande formspråk.

 

Under hösten 2021 fick jag uppgiften att utveckla deras visuella identitet. Jag tog fram en färgpalett, ett antal mallar för sociala medier, en grundidé för hemsida, illustrationer med mera.

Klient: Vi håller oss på jorden

Datum: hösten 2021

bottom of page