top of page

flygfritt

Organisationen Vi håller oss på jorden vill sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och verka för ett minskat flygresande. Detta vill de göra med ett positivt och engagerande formspråk.

 

Under hösten 2021 fick jag uppgiften att utveckla deras visuella identitet. I arbetet ingick att ta fram illustrationer till deras hemsida och sociala medier, formge och illustrera en broschyr samt rådgöra kring deras hemsida. Ovan ser ni illustrationer som beskriver olika argument för att fortsätta välja flyget eller för att börja leva flygfritt. Dessa illustrationer ska användas till hemsida och sociala medier tillsammans med en beskrivande text. 

Klient: Vi håller oss på jorden

Datum: hösten 2021

bottom of page