fåglar

Illustrationer på två fåglar i tusch och akvarell.

Eget arbete

Datum: december, 2016