broschyr

Organisationen Vi håller oss på jorden vill sprida medvetenhet kring flygets klimatpåverkan och verka för ett minskat flygresande. Detta vill de göra med ett positivt och engagerande formspråk.

 

Under hösten 2021 fick jag uppgiften att utveckla deras visuella identitet. I arbetet ingick att ta fram illustrationer till deras hemsida och sociala medier, formge och illustrera en broschyr samt rådgöra kring deras hemsida. Ovan ser ni illustrationer till broschyren. Projektet kommer att uppdateras med fler bilder.

Klient: Vi håller oss på jorden

Datum: hösten 2021